แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ รับเอกสารรายงานเงินปันผลและเฉลี่ยนคืน ประจำปี 2558 (รายบุคคล)

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับเอกสารรายงานเงินปันผลและเฉลี่ยนคืน ประจำปี 2558 (รายบุคคล)
1.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
2.โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
3.โรงเรียนวัดเกศแก้ว
4.โรงเรียนบ้านคลองหินปูน
5.โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
6.โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6
7.โรงเรียนสุภวิทย์
8.โรงเรียนวังบูรพา
9.โรงเรียนบ้านวังแดง
ติดต่อรับได้ที่ ธุรการโรงเรียน ครับ

ติดต่อ สพป.สก.1