โครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 

ร.ต.ต.จำลอง วิเชียรศรี  รองสวป.สภ.วังน้ำเย็น 

ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง 

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ซึ่งจะมีการจัดอบรมให้นักเรียนทุกๆวันศุกร์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

IMG_2362 IMG_2353   IMG_2359

IMG_2354 

IMG_2355

ติดต่อเรา