ประชุมรับมอบนโยบาย

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดย นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยินดีต้อนรับ ดร.ไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประธานในพิธีการประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาในทศวรรษหน้า และให้บริการ สพป.เคลื่อนที่/เยี่ยมเยียนเพื่อนครู
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_0638

IMG_0647

IMG_0644

IMG_0628

IMG_0645

IMG_0646

IMG_0655

IMG_0664

IMG_0665

IMG_0630

IMG_0633

IMG_0635

ติดต่อ สพป.สก.1