เรียนนอกตำรา

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม คณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเกี่ยวข้าว ณ สวนของพ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในปี 2558 นี้ ซึ่งมีท่านนายอำเภอเมืองสระแก้ว ท่านธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธี นำประชาชนและนักเรียนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยกัน ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการดำนาซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มาถึงครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวและเก็บข้าวขึ้นลาน เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนได้สร้างไว้ทำให้นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากpage page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1