ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านลุงพลูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์

จำนวน 2 ราย ดังนี้ คือ

1. นางสาววิจิตราภรณ์   ดีเยี่ยม

2. นางสาวจิตรา   ฆ้องอินตะ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก มารายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือก

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1