ประกาศโรงเรียนบ้านภูเงิน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศ prakadpng