การแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10 ปี 2557

 

ด้วย สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10 ปี 2557  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พิจารณาเห็นแล้วว่าโครงการนี้เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย ในด้านสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย มีระเบียบวินัย ความสามัคคี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ได้ให้ความร่วมมือในการส่งทีมเข้าแข่งขัน ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน/ใบสมัคร ข้างล่างนี้

VVV

VV

V

1

2

IMG

ติดต่อเรา