ขอเชิญประชุม

  490b68ddd475e7468902175ec585cdadขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอคลองหาด
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมงานวันครู ปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 

ติดต่อ สพป.สก.1