ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ให้ส่งใบตอบรับ เข้ามาได้ที่เบอร์ 037-515262 หรือ e-mail : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1