ร่วมกิจกรรมดีๆ กับพี่ๆชมรมร้อยแสงเทียน ^^

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ร่วมกิจกรรม  “โครงการพี่เหลือเผื่อน้อง  ครั้งที่  ๑๘”  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  โดยพี่ๆจากชมรมร้อยแสงเทียน  ทำดีเพื่อพ่อ ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกและรับของรางวัลมากมาย  อีกทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลวังทอง รวมถึงกีฬาระหว่างคณะครูกับพี่ๆชมรมร้อยแสงเทียน ด้วยความสนุกสนาน  พร้อมกันนี้ชมรมร้อยแสงเทียนได้มอบจักรยานแก่นักเรียน  และมอบเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่รวมได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด  ซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านโคกน้อย  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อ สพป.สก.1