ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน โดยปัจจุบันมีตำแหน่งที่ว่างลง รวม 7 อัตรา   สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดังแนบ) 10

ติดต่อ สพป.สก.1