ขอแปลี่ยนแปลงวันประชุม ครูภาษาอังกฤษเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม ศูนย์ PEER  จากเดิมวันที่ 9 ธันวาคม 2558

เป็นวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น

ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

 

ติดต่อ สพป.สก.1