บ้านวังวนรวมใจรับนโยบายผู้บังคับบัญชา

นายจรินทร์   ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านวังวน
ได้ร่วมรับฟังแนวทางนโยบาย ของท่าน ดร.ไสว สารีบท ผู้อำนวยการ  สพป.สก 1
ในวันที่ 8  ธันวาคม 2558   ณ  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

P1150435P1150439P1150444P1150442P1150449

ติดต่อ สพป.สก.1