กรีฑา-กีฬาสีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้จัดกิจกรรมกรีฑาและกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

01 02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22

ติดต่อเรา