พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอวังสมบูรณ์

             นายอรรณพ  ติระวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ นำคณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ  ๘๘  พรรษา  ในวันที่  ๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยในภาคค่ำวันเดียวกันก็ได้นำคณะครูนักเรียนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  เทศบาลตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

 

ติดต่อเรา