เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

 5 ธันวาคม 2558
5 ธันวาคม 2558

IMG_3869 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3872 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3876 IMG_3880 IMG_3881 IMG_3882 IMG_3883 IMG_3885 IMG_3886 IMG_3887 IMG_3888 IMG_3889 IMG_3893 IMG_3894 IMG_3895 IMG_3896 IMG_3897 IMG_3898 IMG_3904 IMG_3914 IMG_3918 IMG_3921 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3957 IMG_3959 IMG_3969 IMG_3987 IMG_3993 IMG_4006 IMG_4008 IMG_4011 IMG_4017 IMG_4035 IMG_4037 IMG_4043 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865

 

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2558  จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา