พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพ่อหลวง ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  โดยมีนายอรรณพ  ติระวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  นำคณะครูบุคลากรและนักเรียน  ร่วมพิธีถวายพระพรในช่วงเช้า  และช่วงบ่ายนักเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน วัด  และชุมชน

ติดต่อ สพป.สก.1