มหกรรมวิชาการสู่ชุมชน ตำบลพระเพลิง

IMG_3857 IMG_3855 IMG_3844 IMG_3841 IMG_3829 IMG_3814 IMG_3804 IMG_3800 IMG_3793 IMG_3777 IMG_3775 IMG_3766 IMG_3758 IMG_3750 IMG_3740 IMG_3739 IMG_3737 IMG_3727 IMG_3712 IMG_3684 IMG_3682 IMG_3669 IMG_3666

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน  ตำบลพระเพลิง เวลา 09.๐๐ น.นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา