ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad

BIKE FOR DAD “ปั่นเพื่อพ่อ”

คณะครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู ได้เข้าร่วม

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อ วันเสาร์  ที่ 5 ธันวาคม 2558

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

*************


1

2

3.1

4 5

6

3

  😆  😆  😆

ติดต่อเรา