รายงานการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม

พิธีถวายพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

 และกิจกรรม BIKE FOR DAD 

 โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา นางดวงกมล  เกตุดี  

 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมาชน 

 ผู้ปกครองนักเรียน  และ นักเรียน 

 จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

    12316604_1099114616800351_1471568728368978641_n 12341136_1099114513467028_1928449059593158945_n 12301754_1099115466800266_6363490765127193122_n 12313846_1099115423466937_4691610246205857096_n  12313861_1099115390133607_6471125809594329047_n12301668_1099114806800332_688754114936513994_n  12347877_1099115033466976_6979026731869450402_n  12345626_1099114686800344_850262724776893581_n