รายงานการจัดกิจกรรม 5 ธันวา

พิธีถวายพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี นายบรรจบ  สมอาษา  

คณะครูบุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมาชน

ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป และ นักเรียน

11252010_1061940213850900_3747296460973236041_n

12313877_1061939067184348_2818073380432625496_n

12301648_1061943803850541_7171685711971657452_n

12295472_1061937803851141_539437285558457239_n

11255010_1061936163851305_4284818787123703708_n

ติดต่อ สพป.สก.1