ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

        IMG_2962    IMG_2975 IMG_2976 IMG_2979 IMG_2981 IMG_2983 IMG_2988 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2994  IMG_3003 IMG_3006 IMG_3015  IMG_3035

ติดต่อ สพป.สก.1