อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนอย่างมืออาชีพ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนอย่างมืออาชีพ
วิทยากร 
:  นายรัตนชัย  ชะลาลัย  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
พร้อมทั้งมอบชุดพละเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครูต้อนรับเปิดเทอม
และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
PAn1 PAn2 PAn3 PAn4 PAn5 PAn6 PAn7 PAn8 PAn9 PAn10 PAn11 PAn12 PAn13 PAn14 PAn15 PAn16 PAn17 PAn18 PAn19 PAn20 PAn21 PAn22 PAn23 PAn25 PAn26 PAn27 PAn28 PAn29 PAn30 PAn31 PAn32 PAn33 PAn34 PAn24 PAn35 PAn36 PAn37 PAn38

ติดต่อ สพป.สก.1