ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช

01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 17 18 20 21 22 23 24

ติดต่อเรา