งานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชนตำบลพระเพลิง เทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช

  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชนตำบลพระเพลิง  เทิดพระเกียรติ  88 พรรษา  5 ธันวามหาราช  2558
กิจกรรมประกวดสื่อและโรงงาน
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยและแดนเซอร์
วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
WICHAKAN1 WICHAKAN2 WICHAKAN3 WICHAKAN4 WICHAKAN5 WICHAKAN6 WICHAKAN7 WICHAKAN8 WICHAKAN9 WICHAKAN10 WICHAKAN11 WICHAKAN12 WICHAKAN13 WICHAKAN14 WICHAKAN15 WICHAKAN16 WICHAKAN17 WICHAKAN18 WICHAKAN19 WICHAKAN20 WICHAKAN21 WICHAKAN22 WICHAKAN23 WICHAKAN24 WICHAKAN25 WICHAKAN26 WICHAKAN27 WICHAKAN28 WICHAKAN29 WICHAKAN30 WICHAKAN31 WICHAKAN32 WICHAKAN33 WICHAKAN34 WICHAKAN35 36

ติดต่อ สพป.สก.1