5 ธันวามหาราช 58

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  และคณะครู ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5ิ ธันวาคม 2558 โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธี 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังนำ้เย็น

 

IMG_0403

IMG_0417
IMG_0450
IMG_0459
IMG_0489

ติดต่อ สพป.สก.1