โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว/อนุบาลวังน้ำเย็นฯ/บ้านวังบูรพา/บ้านท่าเกษม/บ้านทุ่งพระ/บ้านแก่งสะเดา/บ้านด่านชัยพัฒนา/บ้านคลองใหญ่/บ้านซับเจริญ/บ้านพรสวรรค์(วัง)

IMG_00015

1808a

1808b

10808c

 

ติดต่อ สพป.สก.1