เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์

แจ้งให้โรงเรียนต่อไปนี้ส่งครูเข้าอบรม  โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี  2557  ณ  วัดห้วยกระบอก  ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  6 – 20  มิถุนายน  2557  โรงเรียนละ  1  คน  ภายใน  4  มิถุนายน  2557  (ส่งเครือข่าย)  ดังนี้  1.  โรงเรียนบ้านนา  2.  โรงเรียนบ้านวังรี  3.  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  4.  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  5.  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  6.  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ  7.  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  8.  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง  9.  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

ติดต่อเรา