กิจกรรมวันพ่อ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเพล

วันที่ ๔ ธันวาคา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์
ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล

DSCF1439 DSCF1440 DSCF1441 DSCF1443 DSCF1445 DSCF1448 DSCF1451 DSCF1452 DSCF1455 DSCF1456 DSCF1457 DSCF1459 DSCF1461 DSCF1462 DSCF1463 DSCF1464 DSCF1468 DSCF1469 DSCF1470 DSCF1477 DSCF1478 DSCF1472 DSCF1474 DSCF1481 DSCF1483 DSCF1475 DSCF1476 DSCF1484 DSCF1486 DSCF1488 DSCF1489 DSCF1490 DSCF1491 DSCF1493 DSCF1494 DSCF1496 DSCF1498 DSCF1500 DSCF1501 DSCF1502 DSCF1503 DSCF1505 DSCF1506 DSCF1508 DSCF1509 DSCF1510 DSCF1512 DSCF1513 DSCF1514 DSCF1515 DSCF1516 DSCF1518 DSCF1520 DSCF1523 DSCF1525 DSCF1526 DSCF1527 DSCF1528 DSCF1530 DSCF1531 DSCF1532 DSCF1534 DSCF1536 DSCF1537 DSCF1540 DSCF1542 DSCF1543 DSCF1545 DSCF1550 DSCF1552 DSCF1553 DSCF1555 DSCF1558 DSCF1560 DSCF1562 DSCF1567 DSCF1573 DSCF1575 DSCF1578 DSCF1579 DSCF1580 DSCF1583 DSCF1585 DSCF1586 DSCF1590 DSCF1593 DSCF1597 DSCF1599 DSCF1607 DSCF1605 DSCF1606 DSCF1609 DSCF1610 DSCF1611 DSCF1612 DSCF1613 DSCF1615 DSCF1617 DSCF1618 DSCF1620 DSCF1624 DSCF1625 DSCF1627 DSCF1628 DSCF1629 DSCF1630 DSCF1631 DSCF1632 DSCF1633 DSCF1634 DSCF1635

ติดต่อเรา