ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข และโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม

DSCF7848-tile

ติดต่อ สพป.สก.1