กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

ตำบลโคกปี่ฆ้อง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ88 พรรษา

ในวันที่5ธันวาคม

********

1.1

2 3

4

5

😆 😆

ติดต่อ สพป.สก.1