การทอสอบฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ

ตามที่ ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้สมัครทดสอบช่างฝีมือแรงงาน (ช่างไฟฟ้า) ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ได้กำหนดจัดอบรม ในระหว่างวันที่  7 – 9  มิถุนายน  2557  ขอให้ท่านนำวัสดุที่ใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงานไปให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ

ภายในวันที่  5  มิถุนายน 2557  ถ้าหากท่านมีความประสงค์ให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัดหาให้ ขอให้แจ้งไปที่คุณ สุระพงษ์  โทร 0917206316

คุณอภิชัย  0889279824 หรือคุณณภัทร  0817816959  ด่วน

บัญชีรายชื่อc

ติดต่อเรา