กิจกรรมประกวด 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมการประกวด 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน
วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
IMG_5510 IMG_5515 IMG_5516 IMG_5518 IMG_5520 IMG_5522 IMG_5530 IMG_5533 IMG_5536 IMG_5542 IMG_5552 IMG_5554 IMG_5556 IMG_5578 IMG_5591 IMG_5592 IMG_5602 IMG_5607 IMG_5637 IMG_5638 IMG_5651 IMG_5668 IMG_5669 IMG_5694 IMG_5700 IMG_5703 IMG_5707 IMG_5716 IMG_5728 IMG_5730 IMG_5736 IMG_5747 IMG_5753 IMG_5773 IMG_5774 IMG_5775 IMG_5777