การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ยั่งยืนสืบไป

ติดต่อเรา