สวดมนต์ไหว้พระชำระจิต

 

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู ใส่ชุดขาว สวดมนต์ทุกวันศุกร์

page