บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ครูและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านลุงพลู

ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ย้าย เสาและ ขุดย้าย ต้นไม้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

1

3

2

1

4

5

6

9

8

7

10

11

12

ติดต่อเรา