ร่วมงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ร่วมงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมขบวนแห่รถบุปผชาติในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

IMG_4710

IMG_4711

IMG_4712

IMG_4714

ติดต่อ สพป.สก.1