มอบบ้าน นักเรียนบ้านภูเงิน

12310678_10205828984099061_3425962040518156431_n 12345475_10205828983059035_4192776854803672451_n 12279167_10205828979298941_308782974932541679_n   12316126_10205828979098936_5359772243800486094_n12311078_10205828985859105_7463657782297793320_n12310461_10205828986819129_1916000327665523857_n12346334_10205828984379068_4394828996199059941_n     12299303_10205828990939232_3466549591764897697_n12308817_10205828983299041_1804303483259314818_n 12301669_10205828982179013_5242342969757427715_n 12310426_10205828981779003_5748339052686239860_n12301669_10205828979818954_6869895424606245052_n   12289627_10205828980178963_2971506925795558124_n 12346309_10205828981418994_1598527131967537856_n12310715_10205828980698976_5974598144982989295_n

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.งสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนบ้านภูเงิน ในโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชายเกรียงไกร อินทรเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 2 ธันวาคม  2558   นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  นายบุญสม  ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  มอบบ้านนักเรียนบ้านภูเงิน ในโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.หลังที่ ๒๒๗” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เด็กชายเกรียงไกร อินทรเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนบ้านภูเงิน
ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ      ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา