โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ทำพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

  25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยDSC_2309 DSC_2312 DSC_2313 DSC_2317 DSC_2319 DSC_2320 DSC_2321 DSC_2322 DSC_2326 DSC_2334 DSC_2341 DSC_2342 DSC_2345 DSC_2346 DSC_2348

ติดต่อเรา