สอบธรรมศึกษา ปี 2558

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

01 02 03 04 05 06 07 08

ติดต่อเรา