เรียนรู้การประหยัดพลังงาน

กระทรวงพลังงานได้เข้ามาจัดการเรียนการสอนเรื่องการประหยัดพลังงาน

ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประมถมศึกษาปีที่ 6

12250151_999569366756166_4393094267914905685_n 11220078_999569556756147_4678590583077763241_n 11221399_999569523422817_9026097189329581154_n 12227776_999569020089534_1621908461419684863_n 12234933_999568973422872_2724334285666494442_n 12235029_999569116756191_4209406472440170259_n 12239705_999569350089501_6168497445999098439_n 12243100_999569293422840_1242552795553577169_n 12247160_999568790089557_2129739433436248886_n

ติดต่อ สพป.สก.1