งานสืบสานประเพณีเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานสืบสานประเพณีเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยเวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมชมขบวนแห่การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ณ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และต่อมาเวลา ๑๘.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ณ อุทยานพุทธมลทลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมี ฯพณฯ เสนาะ เทียนทอง เป็นประธาน

IMG_7459 IMG_7456 IMG_7453 IMG_7450 IMG_7449 IMG_7448 IMG_7447 IMG_7442 IMG_7440 IMG_7436  IMG_7433 IMG_7373 IMG_7359 IMG_7348 IMG_7342 IMG_7278 IMG_7254 IMG_7253 IMG_7249 IMG_7243 IMG_7242 IMG_7217 IMG_7212 IMG_7207 IMG_7193 IMG_7191 IMG_7178 IMG_7175 IMG_7172 IMG_7167 IMG_7166 IMG_7159

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา