การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดโครงการชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ไปร่วมงานชุมนุมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

ติดต่อ สพป.สก.1