รับมอบธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยา วัน 25 พ.ย.2558

นายเจียม   ศุภพิมล  นำธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด

มอบให้คณะครูโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

ณ ห้องประชุม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

IMG_1919

ติดต่อ สพป.สก.1