ครบรอบ ๒๒ ปี วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกภาคส่วน ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้วและศาลหลักเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้ จังหวัดสระแก้ว มีอายุครบ ๒๒ ปี

01 IMG_6959 IMG_6963 IMG_6966 IMG_6974 IMG_6979 IMG_7012 IMG_7017 IMG_7023 IMG_7030 IMG_7038 IMG_7039 IMG_7041 IMG_7044 IMG_7045 IMG_7046 IMG_7047 IMG_7049 IMG_7058 IMG_7061 IMG_7064 IMG_7069 IMG_7082 IMG_7088 IMG_7091 IMG_7117 IMG_7123 IMG_7129 IMG_7133

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1