กฐินสามัคคีบ้านคลองน้ำเขียว

22 พฤศจิกายน 2558 นายประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2558 ณ วัดคลองน้ำเขียว

โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน

และหัวหน้าหน่วยงานจากส่วนราชการมาร่วมด้วย

page page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1