ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง ( 9 โรงเรียน)

               ด้วยประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำพระปรง ได้รับคำสั่งให้มีการเลือกตั้งประธานเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชุมในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ติดต่อเรา