ประกาศโรงเรียนทับทิมสยาม 05 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๕ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ  ด้วยโรงเรียนทับทิมสยาม 05  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง  ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ติดต่อเรา