โรงเรียนบ้านชุมทอง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2559

โรงเรียนบ้านชุมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ลำดับเลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่

สอบได้

1 นางสาวธนาภรณ์   หมื่อกา 2
2 นางสาวนันทนา   คำชาย 1

 

 

 

 

คุณาพัฒน์ เวทย์มนต์

( นายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทอง

ติดต่อ สพป.สก.1