ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_6900 IMG_6901 IMG_6902 IMG_6903 IMG_6904 IMG_6905 IMG_6906 IMG_6907 IMG_6908 IMG_6909 IMG_6910 IMG_6911 IMG_6912 IMG_6913 IMG_6914 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_6918 IMG_6919 IMG_6920 IMG_6921 IMG_6922 IMG_6923IMG_6939IMG_6940IMG_6941IMG_6942IMG_6943IMG_6944IMG_6945IMG_6946IMG_6947IMG_6948IMG_6949IMG_6950IMG_6951IMG_6952IMG_6953IMG_6954IMG_6955

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1